Dostava

Dostava cveća


Naš profesionalni tim za vas stvara prelepe bukete i cvetne aranžmane za sve prilike, po vašoj želji i ideji. A uz to nudi i uslugu dostave cveća za širu okolinu grada Beograda.
Postoji i mogućnost dostave i za druge gradove na upit.

Cvećara "DECORA" će naručeni aranžman isporučiti na tačnu adresu vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke. Cvećara "DECORA” zadržava pravo da cveće može isporučiti do 30 min. pre i do 30 min. posle željenog vremena naručioca.

DOSTAVA CVECA I IZVRŠENJE DOSTAVE


Cvećara ,,DECORA” će naručeni cvetni aranžman dostaviti na adresu primaoca. Naručilac cveća može biti i primalac ako cveće naručuje za sebe.Ukoliko osoba kojoj treba uručiti cveće nije dostupna ( nije kući na primer) u naznačeno vreme, cvetni aranžman može primiti bilo koja druga osoba na adresi primaoca (naravno ukoliko to želi ućiniti). Kada isporuči cveće, cvećara "DECORA" će naručioca telefonom obavestiti o izvršenoj dostavi, te u vreme naznačeno za dostavu naručioc mora biti telefonski dostupan da bi se moglo stupiti u kontakt u slučaju iznenadnih komplikacija tokom dostave. Ukoliko naručioc želi isporuku cveća institucijama kao što su bolnica, kancelarija, škola, hotel itd. mora dati dodatne podatke - tačan naziv ustanove, adresa ustanove, telefon, broj sobe, sprat itd.

IZVRŠENJE DOSTAVE:

Cvećara ,,DECORA” će se maksimalno potruditi da izvrši dostavu, no u dole navedenimsituacijama i ako se ne izvrši , dostava će se smatrati izvršenom:

- ako osoba kojoj se cveće šalje odbija da primi cvetni aranžman

- ako adresa i podaci o primaocu nisu tačni

- ako primaoc nije na navedenoj adresi u vreme naznačeno za dostavu a eventualna prisutna lica   (sustanari, komšije, kolege, rodbina) odbijaju da prime cveće

Viša sila kojom je cvećara stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu.

U prva tri slučaja obaveštavamo naručioca o nastaloj situaciji.

Ukoliko u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt sa naručiteljem, dostavu ćemo smatrati izvršenom te naručitelj ukoliko želi može o sopstvenom trošku podići aranžman u roku od 24 sata od trenutka kada je obavešten sa naše strane.

Cvećara „DECORA”Cvecara Decora Facebook Cvecara Decora Instagram
Naš asortiman